×

Màster de Formació Permanent en
Guia AMI Montessori de
6 a 12 anys

Reconegut per l'Associació Montessori Internacional (AMI)

4a Edició

Ampliem excepcionalment el període de descompte. NOMÉS fins al 24/07/2024!

Raons per fer el curs

La pedagogia Montessori s'enfoca tant a fomentar l'autodesenvolupament dels nens de forma respectuosa com a la concreció dels aspectes pràctics de l'aula, el qual atrau actualment molts pares i professionals de tot el món. Per això, algunes de les raons per fer aquest curs són:

- Conèixer a fons els principis Montessori i la seva pràctica en una aula de 6 a 12 anys.
- Disposar de la doble titulació de Màster de la universitat i de diploma AMI.
- Fer l'únic curs AMI Montessori de 6 a 12 anys amb reconeixement de màster en l'àmbit d'Europa.
- Participar en un màster de la Universitat de Girona de la mà de la Fundació Universitat de Girona.
- Participar en l'únic curs AMI Montessori de 6 a 12 anys que s'imparteix actualment a Espanya.
- Obtenir el diploma de l'Associació Montessori Internacional, considerada actualment la més respectada i completa formació Montessori en l'àmbit mundial.
- El reconeixement internacional pels guies formats de la mà de l'Associació Montessori Internacional.
- Fer el curs AMI de 6-12 en l'àmbit internacional, adaptat al currículum espanyol, anglès i rus amb la riquesa cultural que això comporta.
- Tenir prioritat en la sol·licitud de realitzar les observacions i pràctiques al col·legi Montessori Palau.

Presentació

El màster de Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys està dissenyat per adquirir un bon coneixement de la teoria i la pràctica de la proposta Montessori en Educació Primària, amb l'objectiu d'ajudar als nens en el seu desenvolupament i adaptació a la societat. La formació inclou totes les àrees curriculars, que amb la pedagogia Montessori són moltes més que les que es troben en l'educació tradicional. Aquestes contenen la filosofia, la psicologia i els continguts de les àrees de coneixement amb els seus materials i activitats d'ensenyament-aprenentatge. La metodologia del curs inclou classes teòriques, pràctiques amb els materials, observacions i pràctiques a escoles Montessori.

El format de curs proposat inclou el curs de fonaments de l'etapa de 3 a 6 anys. Tots els temes de teoria i de pràctica relacionats amb l'etapa de 3 a 6 anys es faran de forma integrada al llarg de tot el curs. Volem relacionar tots aquests temes mentre anem treballant amb els temes de l'etapa de 6 a 12 anys. Per a fer això tenim la col·laboració d'un formador AMI 3-6. No és possible convalidar aquestes assignatures, ja que formen part integral amb la resta d'assignatures.
Aquest format de curs combina el treball autònom i la flexibilitat horària amb les trobades en directe en línia i les trobades presencials.
En total hi haurà set mòduls: 1r en línia per zoom sincrònic, 2n en línia combinant lliçons sincròniques i asincròniques, 3r presencial, 4t en línia combinant lliçons sincròniques i asincròniques, 5è presencial de tres setmanes l'agost de 2024, 6è en línia combinant lliçons sincròniques i asincròniques i finalment el 7è presencial de dues setmanes.
Durant els mòduls en línia combinant lliçons sincròniques i asincròniques, els dilluns assenyalats es faran sessions de dues o tres hores segons el dia de classes per zoom. Altres setmanes es rebran lliçons gravades per al treball independent però supervisat.

Cal tenir en compte que es facilitaran guions de les sessions amb la informació bàsica, però l'estudiant haurà de fer pròpia descripció de la major part del contingut. S'aconsella que durant la quinzena els estudiants puguin practicar amb els materials que es van presentant. Si els estudiants no disposen d'una aula Montessori o de material podran provar de practicar amb simulacions de materials que es puguin anar compartint.

Les pràctiques supervisades amb materials es faran en les setmanes presencials, però s'aconsella buscar materials per a practicar també durant el curs acadèmic.

Des de setembre de 2024 fins a gener de 2025 es faran tres setmanes d'observacions en una escola Montessori i després de gener de 2025 fins a final de curs es faran quatre setmanes de pràctiques en una escola amb un guia Montessori AMI.

Al principi del curs es facilitarà un manual de l'estudiant on s'exposen més detalladament les especificacions i funcionament del curs.

 

 

Màster de Formació Permanent en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys únic a Espanya amb reconeixement internacional

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis