×

Diploma d'Expert
Joc Terapèutic i Eines Pràctiques d'Intervenció Psicològica amb Infància i Família (Barcelona)

2a Edició

Raons per fer el curs

  • Aquesta formació permet comprendre quines eines de joc terapèutic i de gestió emocional són més adequades per tractar cada perfil de pacient, i com aplicar-les.
  • S’adquireixen coneixements concrets i complets, tot integrant moltes tècniques complementàries que poden enriquir la pràctica professional dels psicòlegs infantils que intervenen en els diferents camps de la psicologia (clínica, social, educativa, etc.).
  • El contingut té en compte no només la intervenció en perfils de base, sinó que també prepara per intervenir en situacions que sovint poden resultar complexes, promovent que qualsevol terapeuta infantil o familiar adquireixi seguretat en la seva praxi professional.
  • La vessant pràctica de la formació permet no només veure directament l’interès de cada tècnica presentada, sinó també aprofundir-hi d’una forma dinàmica per comprendre quins aspectes concrets s’han de tenir en compte quan s’intervé en infància i família, i permet integrar les tècniques de forma ràpida per poder aplicar-les amb seguretat en la pràctica professional.

Presentació

Aquest postgrau permet adquirir un gran ventall de tècniques terapèutiques imprescindibles per intervenir amb infants i adolescents, com ara el joc simbòlic, el joc amb consignes, la tècnica de la caixa de sorra, el Play genograma o el psicodrama, així com moltes altres tècniques pràctiques i dinàmiques per a la gestió emocional i per tractar bloquejos: el genograma animal, la xarxa relacional, les relaxacions dinàmiques, l’eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), el model de sistemes de la família interna (IFS, per l’anglès internal family systems), la teràpia breu estratègica, etc.

Al llarg de la formació, doncs, es tracten tant tècniques que es poden aplicar a la majoria de casos terapèutics com una selecció de recursos dinàmics més concrets, per abordar certes problemàtiques recurrents que requereixen intervencions més específiques: situacions de trauma o de dol; famílies de pares separats; sospita de maltractament; violència de gènere; autolesions; famílies multiproblemàtiques; tractament de les dificultats en el son, o infants amb perfils específics (altes capacitats, hiperactivitat, dificultats en la identitat sexual, etc.).

La finalitat de la formació és proporcionar als professionals els coneixements de base per aplicar aquestes tècniques d’intervenció tant en els àmbits clínic, social i educatiu com en el jurídic. L’enfocament terapèutic permet un enriquiment integratiu, ja que es faciliten metodologies provinents de diversos enfocaments terapèutics (sistèmic, gestalt, psicoanalític, cognitivoconductual, etc.).

Es faciliten protocols i materials pedagògics que resulten de gran ajuda quan s’intervé amb infants i adolescents. I s’expliquen, igualment, recursos per poder gestionar aquelles situacions complexes que poden aparèixer quan s’intervé amb infants o adolescents o amb pares i mares, per saber actuar en cada cas d’una forma adequada, fet clau per a una bona praxi en psicologia infantil.

Entitats col·laboradores

  • Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
    Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya

El Joc Terapèutic: un món d'estratègies d'intervenció.

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis